Sponsor

 

Vogelartikelenwebshop.nl

De Webshop met vogelartikelen die er voor
zorgt dat uw hobby betaalbaar blijft nu en in de toekomst.

Vederluizen, vedermijten en bloedluis

PDFAfdrukkenE-mailadres

Vedermijt en bloedluizen.

De laatste jaren zijn ze in opmars. Men zag het verleden jaar al aankomen, maar dit jaar zijn er zeer veel vogels op TT’s en ook bij de vogelliefhebbers in het kweekhok opgescheept met deze mijten en of luizen.
Wat opvalt is dat de vedermijt in opmars is aan het komen. Ik durf bijna te stellen dat heden 25 % van de vogels in min of meer ernstige vorm besmet is met de vedermijt. Hoe is het mogelijk dat onze vogelliefhebbers dit niet opmerken of wel te laat. Dit heeft te maken met het in het begin onschuldig karakter van deze vedermijt. Deze gaat heel langzaam, begint in de staartpennen en gaat zo over naar het onderste gedeelte van de vleugelpennen. Deze is vrij goed waarneembaar zeker bij de vetstofvogels als men naar de onderkant van de staart kijkt dan ziet men deze liggen tegen de schacht van de pen beginnend aan de stuit lopen naar onderen toe, ze liggen als het ware in de rij te wachten tot ze voldoende vermeerderd zijn om dan ten aanval te gaan op de baarden en haakjes van de pennen van onze vogels.
Men kan ze ook goed waarnemen als men de staart open spreid, en deze op een witte ondergrond legt. Hoe komt dit nou ? vraagt men zich natuurlijk af. Heeft hier de huisvesting en of verzorging mee te maken? Ja beste vogelkwekers, ik moet zeggen ja, in de meeste gevallen is dit de oorzaak. Natuurlijk kan je de vogels goed verzorgen en ook je huisvesting van de vogels goed verzorgen, maar bij een kleine onoplettendheid kunt u de luizen en of vedermijt meebrengen. Je kunt dit oplopen via de tentoonstellingen en of bij de aankoop van nieuwe vogels. Maar een goede liefhebber zal de TT kooien ook ontsmetten en bestrijden met een product wat niet schadelijk is voor de vogels maar wel voor de mijten. En hij zal ook de nieuw aangekochte vogels goed controleren en behandelen. Op eventuele producten kom ik later in het artikel terug, maar in elke goede vogelzaak zijn er allerlei goede producten hiervoor te verkrijgen, maar men moet ze wel gebruiken om deze mijten de baas te blijven. Men zal moeten ontsmetten en bestrijden om alles onder controle te houden. Verder in dit artikel meer hierover.

Van waar deze explosie?
Menig liefhebber zal zich afvragen waar komt deze explosie nu vandaan? Dat ik precies weet waar dit vandaan komt wil ik nu niet direct stellen, maar ik heb stellig de overtuiging en de indruk dat de vedermijt explosie gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de toename van de houtkrullen als bodem bedekker in ons vogelverblijf. Ik vind de houtkrullen zelfs een goede bodem bedekker, maar als men deze te lang laat liggen en er maar steeds wat nieuwe overheen strooit zal in combinatie van vocht en warmte (droogte zon) de onderste laag verpulveren hier door ontstaat er heel fijne stof. Hetzelfde gebeurt bij oud zaad, steek hier uw hand maar eens in. De meeste liefhebbers weten wat ik bedoel. Deze stof dwarrelt rond en komt ook in de bevedering van de vogel terecht. Het is hier dat er iets gaat gebeuren, hoe het ontstaat weet ik niet maar ik denk dat niet alles vedermijt is wat wij te zien krijgen. Ik denk dat het ook een groot gedeelte de STOFMIJT is die zich op de vogel genesteld heeft. Het is daarom ook dat bij een flinke observatie van mijt in de staart dat ik geen beschadiging van de haakjes en baarden heb kunnen vast stellen. Dus toch een stofmijt? Ik wil graag andere meningen in deze horen, wij liefhebbers varen er wel bij. Ik ben er niet zeker van maar mijn indruk is dat door de houtkrullen als bodem bedekker de mijten of het nu de vedermijt en of de stofmijt er zich wel bij varen dus zich goed voelen en dus zich goed vermeerderen. Het is ook om die reden dat de laatste jaren deze mijten zo zijn opgekomen, de houtkrullen zie je de laatste jaren ook in de meeste vogelverblijven, het is daarom ook dat ik deze link zie in combinatie met de veder / stofmijt. Maar één zaak staat vast. Is het nu vedermijt of stofmijt, ze horen beiden niet thuis op onze vogels en hier moeten we streng op gaan letten en ook streng tegen optreden, zowel de liefhebber kweker als de keurmeesters.

Moet ik nu geen houtkrullen meer gebruiken?
Om hiermee geen vedermijt of stofmijt meer te krijgen, dat wil ik zeker niet stellen, maar we zullen er anders mee moeten omgaan dan wat de meeste onder ons gewend waren te doen. Als men houtkrullen gebruikt als bodem bedekker, strooi dan een dun laagje en niet een van Centimeters dik. Doe nooit bij vervuiling over strooien, maar verwijder de oude laag wekelijks, veeg het hok aan en strooi een nieuwe laag. Wat men ook wekelijks moet doen is badwater geven. Ja, zul je zeggen, dat doe ik wekelijks. Prima dus, maar doet u ook badzout in uw badwater? Ongeveer 20 gram op 5 liter water. Dit zorgt voor een gezonde glanzende bevedering en eventuele aankomende mijten worden direct verdreven. Kortom; alleen maar voordelen met dit badzout. Vervang als u houtkrullen gebruikt deze wekelijks en strooi maar een dun laagje en niet te dik. Gebruik je geen houtkrullen, dan toch wil ik badzout aanraden in je badwater 1 maal per week.

De bloedluis
De naam is zo ingeburgerd in onze vogelliefhebberij, maar eigenlijk is deze ingedeeld bij de "Mijten". Ze zou een wetenschappelijke naam dragen van "Dermanyssus gallinae" en behoren tot de spinachtige. Maar laat het ons maar houden bij de bloedluis, ons aller gekend. Deze is uitgerust met 4 paar pootjes en een mond met zuignapjes, om het bloed te kunnen opzuigen. Ze zijn over het algemeen ongeveer 1 mm groot. Deze mijt heeft normaal een grijsachtige kleur, alleen als hij onze vogels heeft bezocht, heeft hij een rode kleur van het bloed wat is opgezogen.
De volwassen vrouwtjes leggen hun eieren in nesten, kieren, scheuren, achter nestbakjes, tussen tralies, kortom overal waar ze ergens achter kunnen kruipen. Afhankelijk van de temperatuur komen ze na 2 - 9 dagen uit! Zodoende kan er bij plotselinge temperatuurstijging een ware explosie ontstaan van luizen. De larven metamorfoseren zich zonder zich te voeden. Voor de stap naar adult luis is er maar een bloedzwelgpartij noodzakelijk.
Als men weet dat een vrouwtje in haar ongeveer 2 maanden durende leven circa 2500 eitjes of meer kan leggen !
U kunt zich voorstellen wat een explosie in een kweekruimte kan ontstaan. Luizen kunnen zelfs wel twee maanden zonder eten om dan bij b.v. temperatuurstijging plots tevoorschijn te komen. Overdag zitten ze tussen de kieren, 's nachts zijn ze actief bij onze vogels. Vooral onze jonge nestvogels hebben het dan zeer hard te verduren. Ze kunnen onmogelijk de mijten van hun lijf houden en na enkele dagen zal de naakte huid verbleken en spoedig hebben ze de macht niet meer om bij het voeren de kop op te steken en de dood zal snel volgen en uitbreiden in je kweekruimte.

De vedermijt
Dit is zoals de bloedluis ook een parasiet. Is ongeveer 0.4 mm groot en is lichtbruin van kleur. In tegenstelling tot de bloedluis heeft deze het niet voorzien op het bloed, maar op de vederschacht van onze vogels. Deze vedermijt verschuilt zich tegen de schacht van de veer, en vreet zo langzaam de baarden en haakjes weg. Bij een grote explosie zal hij zelfs de wortel van de veer kunnen aanvreten, zodat de veer geen enkele kans krijgt om aan te groeien. Ook zal de luis constant aanwezig zijn op onze vogels. Dit heeft voor de luis op zich zijn voordelen en nadelen. Er is continu een aanbod van voedsel, het nadeel is dat de vogel zelf wel wat kan bestrijden door zelf te vangen, te baden, zandbak, enz. Maar de snelle uitbreiding van de luizen zal een ramp veroorzaken aan de bevedering van onze vogels en zullen de vogels wederom het onderspit moeten delven.

Hoe ontsmetten en bestrijden?
Ik kan er niet genoeg op terug komen liefhebbers, maar voor de kweek moeten we beiden doen. Menig liefhebber zegt het, "Ik heb mijn hokken ontsmet, zelfs direct na de kweek nogmaals en nogmaals voor de kweek. En nog heb ik luizen en mijten!" Ja, natuurlijk, want deze liefhebber is wat vergeten. Namelijk het bestrijden voor langere termijn van dit ongedierte. Ik weet dat als je je kweekhokken goed wil ontsmetten en bestrijden dit toch wel wat kosten met zich meebrengt. Maar vergelijk dit eens met diverse nesten dode jongen in de kweek en het zal daar zeker niet bij blijven, ook het ziektepatroon zal toenemen, inclusief alle narigheden die er bijhoren. Poppen die nest verlaten, bloedarmoede, dode jongen enz. Dit weegt bij lange niet af tegen de kosten die je moet maken om je hokken en de kweekruimte te ontsmetten en te bestrijden.

Het ontsmetten
Uiteraard zullen alle kweekhokjes en ruimten goed worden zuiver gewassen na het kweekjaar. We gaan nu een 3 a 4 weken voor de kweek de kweekhokjes nog eens goed nawassen met goed warm water. Als het water is afgekoeld nieuw water pakken. In dit water doet men een ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld Javel of een ander bekend middel, Jofium. Een ieder heeft wel zijn middel, enkele voorbeelden zijn:

- JAVEL : Verkrijgbaar in alle levensmiddelzaken.
- DETTOL : Verkrijgbaar bij de apotheek.
- HALLAMID : Verkrijgbaar bij de apotheek.
- SODA : Ongeveer 20 gram per liter water.
- CHLORAMIDE: Verkrijgbaar bij de apotheker.

Er zijn zeker nog meer producten, elk is goed als je het maar doet en ook zo heet mogelijk gebruiken. Zorg ook dat alle naden, kieren, spleten, voorfronten, eet- en drinkbakjes goed worden afgewassen. Na deze wasbeurt en als alles goed is opgedroogd, alle naden en kieren afkitten. Bijvoorbeeld met siliconenkit.

 

Het bestrijden
Nadat we het bovenstaande goed hebben uitgevoerd gaan we onze kweekhokjes en kooien bestrijden voor een langer periode (de kweekperiode) tegen het ongedierte. Tijdens het ontsmetten zijn alle microben, eitjes, luizen enz. vernietigd. Maar ze komen terug als we geen voorzorgsmaatregelen nemen. En dat doen we nu door het bestrijden. Een aantal dagen nadat we onze kooien hebben uitgewassen (ontsmet), gaan we nadat we alle eet- en drinkresten verwijderd hebben ten aanval en BESTRIJDEN. Lees voor je begint eerst goed de bijsluiter en bescherm ook jezelf tegen het product, en:

Wanneer kunnen de vogels terug in het verblijf ?..
Of mogen de vogels er in blijven ?...
Hoe lang moeten ze uit het hok blijven ?..
Hoe moet ik het product behandelen ?..
Hoe moet ik mijzelf beschermen ?..
Hoe lang werkt het product?..
Mag het op de vogel zelf gespoten worden enz enz..

Nadat we dit allemaal gecontroleerd hebben en weten en de keuze voor het bestrijdingsproduct is gemaakt, gaan we over tot het BESTRIJDEN van het ongedierte voor een langere periode. Spuit alles goed in naden, kieren, bodems, laden, voorfronten, kortom de gehele kweekkooi. Vergeet zeker niet de zitstokjes en de broedbakjes ook te behandelen. Wees niet te zuinig en zorg dat je alles gehad hebt.

Bestrijdingsmiddelen
- U2 of U3 : verkrijgbaar bij elke vogelzaak
- Birdspray: verkrijgbaar bij elke vogel/dierenzaak
- Alugan : verkrijgbaar bij apotheek
- Ardap : verkrijgbaar bij elke vogel en dierenzaak. Niet meer verkrijgbaar in Nederland, wel in Duitsland
- Baygon : verkrijgbaar bij bloemist, vogels 3 weken uit kooi laten

Met deze laatste heb ik al vele en vele jaren zeer goede resultaten geboekt. Het resultaat: GEEN LUIZEN en of mijten meer. Maar u moet wel uw vogels ongeveer 10 dagen uit uw vogelverblijf -kweekbak en of TT kooi laten alvorens de vogels er terug in te zetten. Hou hier rekening MEE! Na de eerste ronde ga ik enkele malen per week 's nachts een Vapona strip uithangen. Dit om mogelijke insecten die binnen komen geen kans te geven om zich voor te planten. En nogmaals, als u de zaken genoemd in dit artikel goed uitvoert, dan staat een ding vast:

Je zult dit jaar geen last meer hebben...

Vogelkwekers, ik hoop met dit artikel nogmaals aan iedereen duidelijk gemaakt te hebben dat ONTSMETTEN EN BESTRIJDEN twee afzonderlijke zaken zijn en dus ook onafhankelijk van elkaar moeten worden uitgevoerd. Vogels verzorgen is ook een specialiteit. In de natuur gebeurt dit automatisch door diverse natuurelementen. In onze kweekruimte zullen we dit zelf moeten doen. Bij elke vogelliefhebber met een schoon en verzorgd kweekhok / volière met daarin gezonde levendige vogels zullen vele problemen wegblijven. Want, GEZONDE VOGELS DOEN HET ALTIJD. Aan ons vogelliefhebbers om het zo te creëren.

Tot besluit
Ik hoop dat ik met dit artikel kan bijdragen om komend seizoen verlost te zijn van de vedermijt en dat we ook op de tentoonstellingen vogels zien die geen drager meer zijn van deze mijten en dat de keurmeester het vervelend woord "niet gekeurd vedermijten" niet meer hoeft te schrijven. Zijn er nog andere methoden om deze mijten te verslaan dan hoor ik deze graag even als of de houtkrullen nu wel of niet er toe bijdragen tot deze explosie, maar naar mijn mening speelt dit een flinke rol mee. Liefhebbers, kwekers, keurmesters we gaan samen ten aanval. Dit artikel is het begin. Een goede kweek.

Bron: Wout van Gils