Sponsor

 

Vogelartikelenwebshop.nl

De Webshop met vogelartikelen die er voor
zorgt dat uw hobby betaalbaar blijft nu en in de toekomst.

De nieuwe benamingen bij de Gouldamadine - Deel 2

PDFAfdrukkenE-mailadres

De nieuwe benamingen bij de Gouldamadine - Deel 2.  
(Door Daniël Wildemeersch)

 

Deze nieuwe benamingen gelden helaas niet voor Nederland 


In het eerste deel van de nieuwe benamingen hadden we het over de wildkleuren, de witborsten en de lilaborsten. In deze uiteenzetting gaan we een stapje verder naar de pastelvogels en we voegen er ook nog de witborst en de lilaborst aan toe.

 
De pastel vogels
De vroegere groenpastels

Wanneer we het vroeger hadden over de “pastel” dan bedoelden we de mannelijke pastelgroene vogel die slechts één enkele geelfactor bezit.
Heden ten dage en in overeenstemming met de andere landen wordt niet meer gesproken van de “geelfactor” maar van de “pastelfactor”.
Anders gezegd we hebben dus in deze serie, vogels met één enkele pastel factor en vogels met twee pastel factoren. Een mannelijke vogel met één pastel factor is dus de door ons gekende groenpastel en deze met twee pastel factoren is de door ons gekende “dubbelfactorige gele”
We dienen dus enkel te onthouden dat de benaming “geel factor” vervangen wordt door “pastel factor”

Als we nu weten dat de groenpastel vogel een groene vogel is met één enkele factor pastel dan is zijn nieuwe naam eigenlijk heel logisch:

Omgezet in kop, borst en rug geeft dat: 
·        kop: roodkop, zwartkop of *oranjekop*
·        borst: niet vermelden gezien deze niet gemuteerd is
·        rug: enkel factor pastel groen

De vroegere roodkop groenpastel wordt dus nu roodkop enkel factor pastel groen of afgekort RK EF P GR
De zwartkop (visueel grijskop) wordt zwartkop enkel factor pastel groen of afgekort ZK EF P GR
 
Nb. Het is eigenlijk gans logisch dat als kopkleur “zwartkop” wordt gebruikt in plaats van het vroegere “grijskop” , gezien de nieuwe benamingen gebaseerd zijn op de erfelijkheid en niet langer op de verschijningsvorm.


Een oranjekop wordt *oranjekop* enkel factor pastel groen of afgekort *OK* EF P GR

Indien we er nu nog de witborst of lilaborst aan toevoegen dan bekomen we het volgende, maar opgelet, de afwijkende borstkleur dient op de tweede plaats te komen onmiddellijk na de kopkleur!

Voor de vroegere roodkop witborst groen geel pastel wordt het nu dus “roodkop witborst enkel factor pastel groen“ of afgekort RK WB EF P GR
Voor de zwartkop (visueel grijskop) wordt dat “zwartkop witborst enkel factor pastel groen” of ZK WB EF P GR
En voor de oranjekop is dat dan “*oranjekop* witborst enkel factor pastel groen” of *OK* WB EF P GR
Voor de lilaborsten hebben we dezelfde werkwijze als bij de witborst met dien verstande dat witborst WB vervangen wordt door lilaborst LB.

Eigenlijk is het heel simpel.
 
 
 
De vroegere gele poppen

Hierboven hadden we het dus over de enkel factorige mannen, onze vroegere pastels.
Laten we het nu even hebben over de poppen en zoals we weten kunnen zij slechts één factor hebben.
We zegden het reeds, deze factor noemen we nu de pastel factor en niet meer geel factor.
Wel een pop met één enkele pastel factor is qua mutatie gelijk aan de hiervoor beschreven man.
Qua uitzicht heb je weliswaar een andere vogel maar dat komt doordat een pop al genoeg heeft aan één factor om de gele kleur te tonen. (geslachtsgebonden vererving)
Gezien ze dus slechts één pastel factor heeft zoals de voornoemde man wordt haar nieuwe benaming dan ook identiek hetzelfde geschreven.

Samengevat kan worden gezegd dat wanneer je leest RK EF P GR, of voluit “roodkop enkel factor pastel groen” dan kan dat zowel een pop als een man zijn.
Als we een man bedoelen dan hebben we het over een roodkop groenpastel (oude benaming)
Als we het over een pop hebben dan spreken we van een roodkop gele pop (oude benaming)
Indien nu de benaming RK EF P GR voorkomt in een vraagprogramma dan spelen de mannen en poppen samen. Wanneer ze apart spelen dan dient uiteraard man of pop toegevoegd.
Wanneer we spreken over “ZK EF P GR pop” dan hebben we het over de vroegere grijskop gele pop.
Doordat de nieuwe benamingen nu gebaseerd zijn op de erfelijkheid van de vogel gebruiken we niet meer als kopkleur “grijskop” maar “zwartkop”.

Wat de vermelding van de witborst en lilaborst betreft kunnen we verwijzen naar de algemene regel namelijk dat deze onmiddellijk na de kopkleur dient vermeld.
 
 
 
De vroegere gele mannen

Juist zoals bij de vorige verschijningsvormen dienen we bij deze vroegere gele mannen de mutatie geel te vervangen door pastel.
Deze vogels bezitten dus geen dubbele geel factor maar een dubbele pastel factor.
Wat de benaming betreft worden ze dan ook op basis van deze erfelijkheid omschreven wat maakt dat een roodkop gele man nu benoemd wordt als roodkop dubbel factor pastel groen. (RK DF P GR)
Een vroegere grijskop gele man is nu zwartkop dubbel factor pastel groen (ZK DF P GR)
en een oranjekop gele man is nu *oranjekop* dubbel factor pastel groen (*OK* DF P GR) 
Het toevoegen van de witborst en lilaborst geschiedt ook hier op dezelfde wijze als hiervoor, dus onmiddellijk na de kopkleur.
Een voorbeeldje om dat te verduidelijken:
Een vroegere roodkop lilaborst gele man wordt dus nu genoemd als “roodkop lilaborst dubbel factor pastel groen”, afgekort RK LB DF P GR
 
 
Volgende maal gaan we nog een stapje verder en hebben we het over de blauwe.